Tanecznym Krokiem

przez Polskę i Kresy

O projekcie

„Tanecznym krokiem przez Polskę i Kresy” to projekt zorganizowany przez Fundację Polska360.  Celem projektu jest przybliżenie widzom polskich tańców tradycyjnych i ludowych. Swój dorobek zaprezentowali artyści z terenów dawnych Kresów Wschodnich oraz zespoły z Polski. Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że Polacy, żyjący za naszą wschodnią granicą wciąż dbają o polskie zwyczaje. Mimo tego, że dziś nie żyjemy w jednym kraju, stanowimy wspólną polską rodzinę, którą więcej łączy niż dzieli.

Wydarzenie „Tanecznym krokiem przez Polskę i Kresy” odbyło się w formule online, dzięki temu wszystkie występy dostępne są i będą przez cały czas w sieci bez żadnych ograniczeń. Projekt składa się z dwóch koncertów tanecznych. Pierwszy odbył się w Rudominie na Litwie, drugi w Sokołowie Podlaskim. W obu wystąpili młodzi polscy artyści, którzy przedstawili swój taneczny repertuar.

Tradycję można przekazywać na wiele sposobów – między innymi poprzez śpiew, poezję czy literaturę. Jednak świat naszych przodków zawarty jest również w tańcu. Dzisiejsze zespoły tańca tradycyjnego i ludowego, tańcząc tak, jak ich ojcowie i dziadkowie, pielęgnują dawne tradycje i zwyczaje. Tańce tradycyjne, jak i ludowe są wyrazem dorobku kultury, która ma ważny wpływ na życie i rozwój kolejnych pokoleń w aspekcie historycznym, jak i współczesnym.

„Roztańczone Rudomino”

(11.12.2021 r./ godz. 20:00)

To występ polskich zespołów z Litwy. W koncercie pt. „Roztańczone Rudomino” tanecznym krokiem zaprezentowały się następujące zespoły: Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Rudomianka”, Zespół Tańca ludowego „Hałas”, Zespół taneczny „Kropelki” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Mały Jawor”. Koncert został nagrany w Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w miejscowości Rudomino na Litwie.

Zespół Pieśni i Tańca Ludowego ,,Rudomianka“

to wspaniała wizytówka Rudominy i całej Wileńszczyzny. Zespół został założony w 1989 roku i działa przy Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Rudominie. Zespół słynie ze swojej wieloletniej historii i tradycji, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj ,,Rudomianka“ liczy ponad 100 członków. To jest zespół amatorski i wielopokoleniowy. Członkowie zespołu to dzieci, rodzice i ich dziadkowie, którzy przez wszystkie te lata dbają o tradycje i krzewią polskość na Litwie, a także poza jej granicami. Zespół pieśni i tańca ludowego ,,Rudomianka“ posiada kapelę i trzy grupy wiekowe: grupę najmłodszą, średnią i najstarszą. W 2017 roku została także stworzona grupa taneczna. 

Zespół ma niezwykle bogaty dorobek artystyczny. Zalążek repertuaru stanowią piosenki zbierane po domach, śpiewane przez dziadków i rodziców. Z biegiem lat repertuar znacznie się wzbogacił. Ostatnio zespół znacznie się odnowił. Do „Rudomianki“ dołączyło wielu młodych i niezwykle utalentowanych młodych ludzi.

Początkowo zespół pieśni i tańca ludowego ,,Rudomianka“ wykonywał piosenki a capella. W 2016 zaś roku powstała kapela zespołu. Do kapeli uczęszcza przeważnie młodzież. Młodzież zrzeszona w zespole jest zaangażowana w popularyzację folkloru. Za pomocą pięknych dźwięków instrumentów, takich jak: skrzypce, klarnet, flet, akordeon, kontrabas, gitara, perkusje, fortepian, kapela wykonuje utwory różnych narodowości.

Zespół „Rudomianka” ma za sobą już ponad 800 koncertów na Litwie i za granicą, m.in. w Polsce (Kielce, Koszalin, Warszawa, Licheń, Poznań, Węgorzewo itd.), Niemczech, Bułgarii, Hiszpanii. Stale uczestniczy w koncertach, festiwalach (np. festiwal i konkurs widowisk kolędniczych i obrzędowych „Herody“ w Katowicach) oraz świętach kalendarzowych, organizowanych przez rejon wileński (np. „Kwiatach Polskich” w Niemenczynie, Dożynkach w Pikieliszkach, Zapustach, Nocy Świętojańskiej, Kiermaszu Kaziukowym itp.).

Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”

z podwileńskiej miejscowości Awiżenie prezentuje oryginalny polski folklor ludowy. W roku 2009 grupa miłośników polskiej kultury ludowej postanowiła założyć zespół, w którym mogłaby rozwijać swoje talenty i zamiłowanie do tańca, śpiewu i muzyki ludowej, jednocześnie propagując polski folklor. Z inicjatywy właśnie tej młodzieży powstał Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”.

„Jawor” gromadzi w swoich szeregach dzieci oraz dorosłych, którzy ćwiczą w dwóch sekcjach: tanecznej i wokalnej. Na repertuar Zespołu składają się polskie i wileńskie pieśni ludowe, pieśni patriotyczne, tańce regionów Polski, tańce wileńskie, litewskie, białoruskie, rosyjskie oraz cygańskie, a także obrazki sceniczne, np. Dożynki, Kaziuk Wileński.  

Zespół odbył mnóstwo koncertów w kraju i za granicą. Był uczestnikiem wielu festiwali, m.in. XIX i XXII Festiwali Kultury Kresowej w Mrągowie, Festiwali Kultury Polskiej „Pieśń Znad Wilii”, Międzynarodowych Festiwali Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie”, Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Pokrovskije kolokola”, Festiwali Narodów w ramach Jarmarku Narodów.

Zespół w znacznym stopniu dba o technikę taneczną i wokalną, jako szczególną formę przekazu treści kulturowych. Ponieważ mieszkamy w kraju wielokulturowym, w którym od wielu lat swoją kulturę kultywują Polacy, Rosjanie, Litwini, Żydzi i Białorusini, dążymy do różnorodności repertuaru poprzez poznawanie i promowanie folkloru innych narodów.

Zespół Taneczny „Kropelki”

działa przy Centrum Kultury w Mariampolu od 1998 roku. Założycielem zespołu była Krystyna Skolzniewa, a ponad 17 lat opiekunem artystycznym i choreografem jest Krystyna Wołejko. „Kropelki” liczą ponad 50 osób w wieku 3-25 lat i pracują w dwóch grupach wiekowych. Dzisiejszy zespół taneczny „Kropelki” ma różnorodny repertuar. W repertuarze zespołu są nie tylko polskie i litewskie tańce ludowe, ale również stylizowane tańce innych narodów świata.

„Kropelki“ aktywnie włączają się we wszystkie inicjatywy podejmowane przez Ośrodek Kultury w Mariampolu, jak również bierze udział w imprezach plenerowych, na festynach i festiwalach międzynarodowych, koncertach charytatywnych i w wielu innych przedsięwzięciach artystycznych. Zespół taneczny ,,Kropelki“ brał udział w międzynarodowych festiwalach w Polsce, Hiszpanii, Bułgarii, na Węgrzech i Łotwie.

Podstawową wartością zespołu jest przyjaźń, szacunek oraz zamiłowanie do tańca i świadomość tego, że jeśli się czegoś podejmujemy, musimy robić to z pasją, sercem i oddaniem. Najstarsza grupa dziewcząt z każdym rokiem nabiera pewności siebie, co wiąże się ze zdobywaniem coraz większych umiejętności i podnoszeniem poziomu artystycznego. Najmniejsza grupa taneczna w wieku 3-8 lat chętnie poznaje polskie tańce i zabawy ludowe. Co roku poszerza się grono chętnych, którzy szybko odnajdują swoje miejsce w zespole. „Kropelki” dużo podróżują i mają mnóstwo znajomych, a swoją radością dzielą się z innymi.
Celem kierowniczki – zaszczepić miłość do folkloru, odkryć wagę tańca w życiu kulturalnym społeczeństwa.

Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego „Hałas“,

działający przy Ośrodku Kultury w Czarnym Borze, to nie tylko godziny prób śpiewu i tańca, ale przede wszystkim wielka rodzina, która prezentuje swoje umiejętności podczas pokazów, przeglądów tanecznych i innych kulturalnych wydarzeń na Litwie i poza jej granicami. Zespół odwiedził Polskę, Łotwę, Hiszpanię, Bułgarię i Węgry. Kierownikiem i opiekunem zespołu jest Krystyna Wołejko, założycielką zespołu była Marta Swatkowska.

Zespół powstał w 2010 r. į sklada się z 20-osobowej grupy tancerzy. W repertuarze ,,Hałas” posiada polskie tańce narodowe i regionalne, a także tańce litewskie. Każdego roku grupa bierze udział w warsztatach tanecznych, podczas których poznaje nowe regiony taneczne, a następnie wykorzystuje je do swoich układów. Zespół wspólnie wyjeżdża na różnorodne wycieczki i biwaki, co sprzyja lepszemu poznaniu się ich członków, organizują różne święta kalendarzowe.

Przynależność do zespołu uczy tancerzy pracy w grupie, punktualności, odpowiedzialności i staranności wykonania zadania. Uwrażliwia młodzież na kulturę ludową, a także jest doskonałą formą spędzania wolnego czasu.

Zawołaniem zespołu jest: „Hałas hałasuje i pięknie tańcuje!”

„Polska w Kalejdoskopie”

(12.12.2021 r./ godz. 20:00)

Drugim koncertem w ramach projektu „Tanecznym Krokiem przez Polskę i Kresy” był występ grup z Polski, pt. „Polska w Kalejdoskopie”. Wzięły w niej udział Zespół „Sokołowianie” z Sokołowa Podlaskiego oraz „Zespół Tańca Ludowego Orkan” z Sadownego, które zaprezentowały swój bogaty dorobek artystyczny.

Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie”

działa od 2002 roku w Sokołowskim Ośrodku Kultury i szybko stał się wizytówką artystyczną rodzinnego miasta. Początkowo młodzież prezentowała na scenie tańce i pieśni podlaskie, z biegiem czasu repertuar grupy wzbogacił się o folklor kolejnych regionów: Kurpi Zielonych, Lubelszczyzny, Rzeszowszczyzny, Beskidu Żywieckiego, Spiszu oraz Opoczna i Śląska. W programie Zespołu są również tańce staro-warszawskie oraz tańce narodowe: Polonez, Krakowiak, Kujawiak, Oberek, Mazur.

„Sokołowianie” równie chętnie jak suity taneczne przygotowują widowiska obrzędowe, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem publiczności. „Wielkanoc na Podlasiu”, „Żeńcy”, „Kolędnicy z kozą”, „Tryptyk naiwny według Kazimierza Grześkowiaka”, „Podlaska zabawa w karczmie”, „Noc Kupały”, „Pieczenie Korowaja” prezentowane są z wielka dbałością o każdy szczegół sceniczny, autentyzm pieśni, tańca i dialogów.

Sokołowianie występowali w takich krajach jak Łotwa, Estonia, Włochy, Turcja, Rosja, Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Belgia, Chorwacja, Ukraina, Grecja, Portugalia, Hiszpania, Francja a nawet Indonezja, Singapur i USA.

Na polskich festiwalach folklorystycznych Zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień m.in. w Węgorzewie, w Szydłowcu, w Warszawie, w Puławach, w Zamościu, w Sierpcu, w Kątach czy w Sokołowie Podlaskim.

Ogromnym sukcesem „Sokołowian” jest przynależność do organizacji CIOFF (Stowarzyszenie – Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej) Pierwszy egzamin weryfikacyjny do CIOFF zespół zdał już po trzech latach działalności w 2005 roku. Kolejny w 2007 i w marcu 2010 roku, kiedy grupa otrzymała weryfikację na 5 lat. W październiku 2011 r. grupa najmłodsza otrzymała weryfikację na 3 lata, zaś w 2015 zespół otrzymał weryfikacje na kolejne 5 lat.

„Zespół Tańca Ludowego Orkan”

został powołany w 2009 przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem. Pomysłodawcami i prowadzącymi grupę byli Mirosława i Marek Renik. Obecnie Zespół prowadzą Mirosława Renik i Marta Osman.

Grupa powstała w nawiązaniu do istniejącego wcześniej (od 1951 roku) zespołu folklorystycznego prowadzanego przez pp. Mieczysława i Halinę Chmielewskich przy LO w Sadownem. W 2011 roku, w celu wsparcia działalności Zespołu zostało powołane Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe „Działam”. Głównym celem Zespołu Tanecznego Orkan oraz Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju młodych mieszkańców Sadownego i okolic, prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej, kultywowanie tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru regionu, promocja jego bogactwa i różnorodności. Tancerzami w zespole są uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Poprzez projekt „Tanecznym krokiem przez Kresy i Polskę” chcieliśmy podkreślić wartość tańca w pielęgnowaniu zwyczajów i kontakcie z dorobkiem kulturalnym naszych przodków. Wydarzenie to było także okazją dla polskich twórców z dawnych terenów II RP oraz z Polski do zaprezentowania swojego dorobku artystycznego. Mamy nadzieję, że ten projekt zachęci i zmotywuje młodzież do rozwijania swoich własnych talentów.

Polska

Litwa